Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chủ trì Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái