Đảng đoàn HĐND tỉnh Yên Bái họp chuẩn bị Kỳ họp thứ 17