Thành phố Yên Bái phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021