Yên Bình: Trên 12.000 khách hàng được vay vốn tín dụng ưu đãi