Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thăm các mô hình phát triển kinh tế tại tỉnh Yên Bái