Phiên họp thường kỳ thành viên UBND tỉnh Yên Bái: Nỗ lực tối đa, tập trung cao độ, “tăng tốc, về đích"