Hội thảo "Phát triển bất động sản, hạ tầng du lịch Yên Bái - Cơ hội và bứt phá"