Thành phố Yên Bái khơi thông “điểm nghẽn”, thúc đẩy giải ngân nhanh