Trồng nấm công nghệ cao- hướng đi mới cho nông dân Bảo Hưng