Tại Yên Bái: Triển khai nhiệm vụ Khối thi đua ngành kế hoạch và đầu tư các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc