Đàn lợn tiêm vacxin tả lợn châu Phi sinh kháng thể cao