Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm