Nghiệm thu bàn giao công trình đường cơ động khu vực huyện Văn Chấn