Sản xuất xi măng - Thế mạnh của công nghiệp Yên Bái