Trên 140 gian hàng tham gia Hội chợ xuân Yên Bái 2010