Đoàn công tác Hội đồng hàng tỉnh Val de Marne (Cộng hoà Pháp) thăm và làm việc tại Yên Bái