Yên Bái tham dự Hội thảo trực tuyến và Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020