Yên Bái chú trọng đảm bảo nước sạch trong trường học