Yên Bình: Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện