Gần 500 cán bộ ngành y tế tỉnh Yên Bái tham gia hiến máu tình nguyện