[Video] Gần 700 người đăng ký hiến máu tại Chương trình Hành trình đỏ "Yên Bái – Giọt hồng hạnh phúc”.