Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái tổ chức 16 lớp năng khiếu hè