Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ- không gian thiêng liêng, lắng đọng về Người