Hội thi làm bánh truyền thống các dân tộc huyện Yên Bình năm 2023