Sẵn sàng cho Chương trình "Mái ấm Gia đình Việt" tại thành phố Yên Bái