Sôi nổi Hội thi "Gia đình hạnh phúc" tỉnh Yên Bái năm 2024