Người dân Yên Bình hân hoan đón mừng huyện nông thôn mới