Yên Bái tích cực tập luyện cho Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở