Sáng 1/7, Yên Bái đồng loạt ra mắt 1.356 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở