90 vận động viên tham gia Giải vô địch bắn nỏ, đẩy gậy tỉnh Yên Bái năm 2019