Cận cảnh Công Phượng ghi bàn đầu tiên cho Thành phố Hồ Chí Minh