Mù Cang Chải lần đầu tiên tổ chức Giải đánh quay người Mông