Yên Bái: Trên 500 vận động viên tham gia Hội thi thể thao "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới"