Hấp dẫn Giải bóng đá nữ - "Về miền đất Ngọc” Lục Yên