Yên Bái khai mạc hè và phát động toàn dân tập luyện môn bơi