Thành phố Yên Bái tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tháng 5 nhớ Bác”