Thành phố Yên Bái khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2