Phát lộ phế tích cổ Đào Kiều, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình