Colombia: Sập khán đài xem đấu bò, 4 người chết, hàng trăm người bị thương