Cô giáo Hoàng Thị Vỵ mang ánh sáng tri thức cho trẻ khuyết tật