Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn - người say mê sáng tạo kỹ thuật