Yên Bái: Mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh làm thiệt hại 517 nhà cùng nhiều tài sản, hoa màu; 1 người tử vong