Thành phố Yên Bái: Mưa lũ, nhiều tuyến đường ngập trên 1 m