Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Lục Yên