Lũ cuốn trôi cầu sắt khiến gần 1.500 người ở Kon Tum bị cô lập