Sạt lở núi trong nội thành Quy Nhơn, 3 người đi đường bị thương