Mù Cang Chải xuất hiện băng tuyết do ảnh hưởng đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu đông