Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2022