Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến về công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão