Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền núi phía Bắc